Ridehallen på Chamoristallen

Ny ridehall på 25 x 65 m satt opp i 2016
Det er godt flomlys og varmebu i hallen
Det er hindermatriell til en sprangbane og diverse kjegler og store og småesukkerbiter til utlån som står inne i ridehallen.
Musikkanlegg med høyttalere til bruk ved arragementer og treninger med headsett.
Priser Halleie ?
F.o.m 1.november 2019
Prisliste ?
Halleige pr. time pr. ekvipasje                                                      Kr. 150,-
Halleige pr.mnd pr. ekvipasje                                                       Kr.  900,-
3 mnd kort F.o.m 1.november 2019 t.o.m. 1.feb 2020               Kr. 2500,-
Halvårskort F.o.m 1.november 2019 t.o.m 1.april 2020.            Kr. 4200,-
Helårskort F.o.m. 1.november 2019 t.o.m 1.november 2020    Kr.6000,-
Halleige pr. dag etter avtale.                                                        Kr. 1500,-
Alle priser gjelder pr. ekvipasje
Merk innbetalingen med navn, type kort med gjeldende datoer på perioden
Bankkontonr. 2085.26.93208
All betaling av hallkort, engangsleie og Mnd kort skal være betalt på forskudd.
Hallreglemementet skal være lest og akseptert før du leier ridehallen eller kjøper hallkort.
Ridehall på Lesja i Gudbrandsdalen, Oppland
Ridehall på Lesja i Gudbrandsdalen, Oppland